• Teamcoaching / teambuilding

  Wat is Team Coaching?


  Team Coaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting succesvol(ler) team. Maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning. Dit zijn vaak lastige fasen die ieder liever vermijdt, maar die met behulp van teamcoaching weer de overgang naar de volgende fase van een team met plezier, kunnen inluiden.

  Het werken met de methodiek van ‘Paard als Spiegel’ geeft het team inzichten op het getoonde gedrag en handelen. Met inzicht in de verschillende persoonlijke leerstijlen en het model van ervarend leren, gaat het team aan de slag met visie (wat is onze missie als team) en persoonlijke visie (wat maakt dat ik in dit team prettig kan werken en aan mijn ontwikkeling kan werken). Hoe zorgen wij met elkaar voor een goed product. Welke ondersteunende condities vanuit de organisatie en het management zijn hiertoe nodig. Met vervolgens aandacht voor de stijlen van leidinggeven, ervarend leren en de afsprakencultuur: leren door te doen en feedback vanaf de werkvloer (welke belemmeringen komen wij tegen: in het team of in de organisatie) en bij te sturen.
  We werken met de teamleden en de manager(s) aan de communicatieve- en coachingsvaardigheden met als doelstelling het versterken van de onderlinge relaties, de samenwerking en de prestaties. Zodat ieder met meer of hernieuwd plezier zijn werk kan doen.

  Team Coaching is er op gericht om het team te helpen kwalitatief betere prestaties te realiseren, beter te leren en zich beter te ontwikkelen. Wil een team meer van zijn potentieel realiseren, dan moeten de belemmeringen worden teruggedrongen. 

  Belemmeringen kunnen onder andere zijn: gebrek aan vertrouwen in andere teamleden, angsten, rivaliteit, verborgen agenda's, niet luisteren, geen zinvol collectief werk, vaste overtuigingen en standpunten.
  Maar ook langdurige, niet uitgesproken conflicten of een vertrouwenscrisis kunnen aanleiding zijn tot een (kortdurend) coachingstraject.

 • Team Coaching: beter leren en beter ontwikkelen

  Willen jullie ook in ontspannen sfeer werken aan een hechter en daarmee efficiƫnter functionerend team door elkaar beter te leren kennen op een heel verrassende en andere manier dan in jullie eigen omgeving?

 • Kom dan met jullie team een dag met mij en de paarden werken aan dit doel!

 • En ondervind zelf hoe dit echt werkt en hoe dit een goede versteviging en/of ontplooiing is van jullie teamwork!